สินค้า

สินค้า > เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด SCOTSMAN

 • SCOTSMAN MF26 AS ราคา : 0.00 ฿
  เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด  : SCOTSMAN MF 26AS กำลังการผลิตประมาณ 95 กก. /24 ชั่งโมง  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C รับประกัน 2 ปี  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี   ...
 • SCOTSMAN MF36 AS ราคา : 0.00 ฿
    เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด  : SCOTSMAN  MF 36 AS  กำลังการผลิตประมาณ 155 ก.ก/24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ำ 21°C อุณหภูมิอากาศ : 32º C รับประกัน 2 ปี   ผลิตจากประเทศ : อิตาลี  ...
 • SCOTSMAN MF 46AS ราคา : 0.00 ฿
  เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด : SCOTSMAN MF46 AS กำลังการผลิตประมาณ 240 กก. /24 ชั่งโมง  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C รับประกัน 2 ปี  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี   ...
 • SCOTSMAN MF56 AS ราคา : 0.00 ฿
    เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด : SCOTSMAN MF56 AS กำลังการผลิตประมาณ 440 กก. /24 ชั่งโมง  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C รับประกัน 2 ปี  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี     ...
 • SCOTSMAN AF80 AS ราคา : 0.00 ฿
  เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด  : SCOTSMAN AF80 AS กำลังการผลิตประมาณ 53  กก. /24 ชั่งโมง  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C ถังเก็บน้ำแข็งในตัว ความจุถังเก็บ 25 กก. รับประกัน : 2 ปี  ผลิตจ...
 • SCOTSMAN AF103 AS ราคา : 0.00 ฿
  เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด  : SCOTSMAN AF103 AS กำลังการผลิตประมาณ 80 กก. /24 ชั่งโมง  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C ถังเก็บน้ำแข็งในตัว ความจุถังเก็บ 30 กก. รับประกัน : 2 ปี  ผลิตจากประ...
 • SCOTSMAN AF206AS ราคา : 0.00 ฿
  เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด  : SCOTSMAN AF206 AS กำลังการผลิตประมาณ 155 กก. /24 ชั่งโมง  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C รับประกัน 2 ปี  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี     ...